Política de privacitat


TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (RGPD)

 

En WWW.TODO-CONTROL.COM (INSTITUTO AUTOMATIZACION, S.L.) estem molt preocupats per la seguretat i per garantitzar i protegir la privacitat de les dades donades per els  nostres clients. A més dels mínims establerts per la legislació vigent, la recollida i tractament de les dades s'efectuen sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua, manipulació de les dades o accés no autoritzats. En compliment del disposat a la normativa vigent del 25 de Maig del 2018, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que:

   - totes les dades que ens proporcioni a través de la comanda i/o la subscripció a la newsletter del domini, seran incorporades en una base de dades propietat de INSTITUTO AUTOMATIZACION, S.L. domiciliat a calle Gomis 29-33 08023 Barcelona, amb NIF: B61152500;

  - el tractament de la dades té la finalitat de poder gestionar la sol·licitud o les comandes i el seu cobrament i, així mateix per a enviar-li informació sobre productes i serveis propis comercialitzats per INSTITUTO AUTOMATIZACION, S.L..         

  - no se cediran les seves dades més enllà de la normativa fiscal obligatòria en territori espanyol


Excepte que específicament es estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis i cupons que es troben en aquesta web. En el cas de no subministrar totes les dades considerades necessàries, INSTITUTO AUTOMATIZACION, S.L. podrà, depenent del cas, no processar la seva comanda.


DRETS DELS INTERESSATS


Com a interessat té vostè els següents drets, en conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD):

• conforme al art. 6, apartat 1, paràgraf 1, lletra a del RGPD, d'haver obtingut previament el seu consentimint exprés a l'inscripció al nostre butlletí, utilitzarem les dades necessaries per l'enviament de comunicacions comercials d'acord en aquest consentiment . Vostè pot donar-se de baixa del butlletí en qualsevol moment, enviant un missatge a la nostra adreça de contacte aquí descrita o fent click en el link previst para això en el e-mail amb la referida comunicació comercial. Després d'haver-se donat de baixa bloquejarem la seva adreça de correu electrònic per a aquest fi, sempre que vostè no hi hagi donat el seu consentiment exprés de que les dades segueixen sent utilitzades, o ens reservem el dret de seguir utilitzant les seves dades en els casos permesos per  llei i sobre els quals li informem en aquest document;

• conforme al art. 15 del RGPD, el dret, en la mesura allí indicada, de obtenir informació sobre les dades personals que li concerneixin i que tractem; 

• conforme al art. 16 del RGPD, el dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació o que se completin les dades personals que li concerneixin; 

• conforme al art. 17 del RGPD, el dret a obtenir la supressió de les dades personals que li concerneixin, sempre i quan el tractament no sigui necessari:

    - per a exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació, 

    - per el cumpliment d'una obligació legal, 

    - per raons d'interès públic, o 

    - per la formulació, el exercici o la defensa de reclamacions; 

• conforme al art. 18 del RGPD, el dret a obtenir la limitació del tractamento de les seves dades quan 

    - l'interessat impugni l'exactitud de les dades,

    - el tractament sigui il·lícit i vostè s'oposi a la supressió de les dades, 

    - ja no necessitem les dades però vostè els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions, o 

    - vostè s'hagi oposat al tractament en virtut de l'article 21 del RGPD; 

• conforme al art. 20 del RGPD, el dret a recibir les dades personals que l'incumbeixin i que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, o a demanar que es transmiteixin a un altre responsable;

• conforme al art. 77 del RGPD, el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. Per regla general pot vostè dirigir-se per això a l'autoritat de control del seu lloc de residència o treball habituale o de la seu de la nostra empresa. A Espanya: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) - Calle Jorge Juan, nº6 28001-Madrid; Teléfono 901 100 099; https://www.aepd.es/

 

Si en té preguntes sobre la recopilació, el processament o l'ús de les seves dades personals, si vol informar-se sobre aquestes dades en aquest sentit, rectificar-les, restringir el seu tractament o esborrar-les, així com a revocar un eventual consentiment o oposar-se a un determinat ús de les seves dades, poseu-vos en contacte amb:

              Responsable del tratament de dades i persona de contacte:

              Identitat: Instituto Automatización, S.L.

              Dir. Postal: C/ Gomis 29-33 - 08023 Barcelona, Espanya

              Telèfon: (+34) 934542006

              Correo electrónic: admin@todo-control.com

              Persona de contacte: Ana Silva


INTEGRACIÓ DEL DISTINTIU TRUSTEDBADGE DE TRUSTED SHOPS


Per mostrar el nostre segell de qualitat de Trusted Shops i les valoracions reunides, així com per oferir productes de Trusted Shops per a compradors després de realitzar una comanda, aquest lloc web inclou el distintiu Trustbadge de Trusted Shops.

A l'efecte d'una ponderació d'interessos, això permet protegir principalment els nostres interessos legítims a l'hora de comercialitzar la nostra oferta de forma òptima. El distintiu Trustbadge i els serveis publicitats amb el mateix constitueixen una oferta de la societat Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Colònia (Alemanya).

Cada vegada que es consulta el distintiu Trustbadge, el servidor web guarda automàticament l'anomenat fitxer de registre del servidor, que conté, per exemple, la seva adreça IP, la data i l'hora de la visita, la quantitat de dades transmeses i el proveïdor sol·licitant (dades d'accés), alhora que registra la visita. Aquestes dades d'accés no són avaluats i es sobreescriuen automàticament a molt tard set dies després de concloure la seva visita a la pàgina.

Altres dades personals es transmeten únicament a Trusted Shops, en la mesura que, un cop formalitzat una comanda, hagi optat per l'ús dels productes de Trusted Shops o ja s'hagi registrat per a gaudir del seu ús. En aquest cas, s'aplicarà l'acord contractual establert entre vostè i Trusted Shops.