Certificat Energètic

Certificat energètic per a vivendes, locals o edificis.
125.00
125.00 IVA no inclòs
Calcula les despesses d'enviament
Selecciona país i codi postal per calcular l'import de l'enviament
Certificat energètic obligatori per a lloguer o venda d'habitatges, locals o edificis existents.

Segons la superfície s'aplicaran les següents tarifes:

Fins a 100 m2:                       125,00 € + 21% IVA
De 101 m2 a 150 m2:           150,00 € + 21% IVA
De 151 m2 a 200 m2:           175,00 € + 21% IVA
De 201 m2 a 300 m2:           225,00 € + 21% IVA
A partir de 301 m2:               CONSULTAR

S'ha concertar una visita a l'immoble per realizar les mesures corresponents.


Qualificació
Procediment tècnic de càlcul per determinar el comportament energètic de l'edifici o part d'edifici i les possibles millores energètiques mitjançant qualsevol de les eines considerades com a documents reconeguts pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per a la certificació energètica d'edificis existents (CE3, CE3X i Calener). La qualificació energètica ha d'estar realitzada per un tècnic competent.
 
En finalitzar el procés de qualificació energètica es generarà un informe que haurà d'incloure les recomanacions de millora que estableix el Reial Decret. Aquest informe no es considerarà un certificat d'eficiència energètica vàlid si no té l'aprovació de l'ICAEN que emetrà l'etiqueta energètica corresponent.
 
Certificació
És el tràmit administratiu pel qual s'atorga una qualificació energètica en un edifici mitjançant el certificat, l'etiqueta d'eficiència energètica i la inscripció al Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis de Catalunya.
 
L'ICAEN, com a òrgan competent en matèria de certificació energètica, gestiona les sol · licituds d'inscripció en el Registre de certificats de Catalunya, i fa la revisió administrativa i tècnica per verificar la correcta aplicació de la metodologia.
 
Obtenció de l'etiqueta d'eficiència energètica
Un cop revisada i validada la documentació presentada, l'ICAEN enviarà l'etiqueta d'eficiència energètica al propietari de l'edifici amb validesa de 10 anys des de la data d'emissió.